Activity / CSR

Latest Activity / CSR

กลุ่มอีซูซุหนุนการศึกษา มอบทุนเรียนดีในระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562

  • 28 Nov 19

An image

An image

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุในประเทศไทยเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์การเป็น “นิติบุคคลที่ดีของสังคมไทย” ตอกย้ำพันธกิจเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติอย่างต่อเนื่อง    จัดพิธีมอบทุนการศึกษาพิเศษ ประเภทผลการเรียนยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 ให้แก่ นิสิตและนักศึกษาจาก 5 สถาบันการศึกษาในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 50 ทุน มูลค่ารวม 1,640,000 บาท เพื่อขยายโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีได้พัฒนาศักยภาพในด้านวิชาการต่อไป  ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

scroll up